home     contact us     backward     forward

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

Thermo Bath SCB II

 

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

 

Details:

1.     อ่างภายใน,ตัวถังนอก และฝาปิดทรงจั่วของอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิทำด้วยโลหะสแตนเลส เกรด304, บุคั่นกลางด้วยฉนวนใยแก้ว  

2.     ขนาดอ่าง (ก) 33 × (ย) 58 × (ล) 12.5 ซ.ม.

3.     ขนาดตัวถังนอก (ก) 43.5 × (ย) 69 × (ส) 28 ซ.ม.

4.     ระบบควบคุมอุณหภูมิ::-

-     โปรพรอพชั่นแนล อีเล็คโทรนิคส์ เทอร์โมสตัท ,ค่าความคงที่ + 0.5องศาเซลเซียส

-     สามารถควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 80 องศาเซลเซียส,มีปุ่มเลือกเฉพาะอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง (37 และ 56 องศาเซลเซียส )

-     ฮีตเตอร์เป็นชนิดท่อจุ่มน้ำทำด้วยโลหะสแตนเลส 304 ขนาด 1500 วัตต์

-     มีปั้มหมุนเวียนน้ำที่มีส่วนสัมผัสน้ำทำด้วยสแตนเลส 304 อัตราหมุนเวียนน้ำ 15 ลิตรต่อนาที

-     มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว 1 อัน

5.     ใช้กับไฟฟ้า 220/50/1

6. รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

 

www.centrifugal-sus-pump.com