home     contact us     backward     forward

เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำ

Hot Bath Digital

คุณลักษณะทั่วไปเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำ

1.   ตัวอ่างภายในและตัวถังภายนอกทำด้วยโลหะไร้สนิม (Stainless Steel)

2.   ขนาดภายใน กว้าง 39 ยาว 34 ลึก 18 เซนติเมตร มีฐานรองก้นอ่างทำด้วยโลหะไร้สนิมเจาะรูสูง 2 เซนติเมตร พร้อมฝาปิดหน้าจั่ว

3.   ขนาดภายนอก  กว้าง 44 ยาว 45 ลึก 23 เซนติเมตร มีขารองรับด้านใต้ 4 ขา

4.   ระหว่างผนังนอกใน บุหุ้มด้วยฉนวนใยแก้วหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

5.   ระบบควบคุมอุณหภูมิ Electronic Proportional Thermostat ปุ่มปรับอุณหภูมิสเกลหน้าปัทม์ Analog อ่านค่าอุณหภูมิภายในอ่าง เป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้องถึง 95 °C

6.    ใช้กับไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz 1 Phase.

7.   ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย

8.   รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นที่เหมาะสม

 

www.centrifugal-sus-pump.com