home     contact us     backward     forward

  Cooling Bath

     Tempest CL-5

5 Liter Cooling Bath1.   ตัวอ่าง, ฝาปิด และส่วนที่สัมผัสน้ำของปั้มน้ำทำด้วย Stainless Steel

2.   ตัวถังนอก และหัว Contrller ทำด้วยโลหะพ่นสี

3.   ขนาดอ่างภายใน กว้าง 20 ยาว 20 ลึก 13 เซนติเมตร (ความจุ 5 ลิตร ) ส่วนขนาดภายนอกกว้าง 30 ยาว 30 สูง 50 เซนติเมตร

4.   ใช้ Compressor ขนาดไม่น้อยกว่า ¼ แรงม้าระบายความร้อนด้วยพัดลมระบายอากาศ มีระบบหมุนเวียนน้ำส่งออกไปนอกอ่าง และวนกลับ (ท่อส่งน้ำออกและนำน้ำเข้า อยู่ด้านหลังส่วนบนเครื่อง)

5.   สามารถปรับอัตราหมุนเวียนน้ำ 0-10 ลิตรต่อนาที Flow Rate ได้ด้วยวาล์วปรับทางน้ำออก ระบบหมุนเวียนน้ำใช้ปั้มน้ำ Centrifugal Pump โดยส่วนที่สัมผัสน้ำทำด้วยStainless Steel

6.   สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิห้อง Room Temp. โดยมี Temp.Accurate 1 องศาเซลเซียส

7.   แสดงค่าอุณหภูมิที่ปรับตั้ง และอุณหภูมิน้ำในอ่างเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Digital Display) โดยสามารถอ่านและแสดงอุณหภูมิได้ละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส

8.   การปรับตั้งอุณหภูมิง่ายโดยการกดปุ่มปรับอุณหภูมิให้ได้ค่าที่ต้องการ เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้ว อุณหภูมิที่จอก็จะแสดงค่าอุณหภูมิของน้ำในอ่างและควบคุมจนได้ค่าอุณหภูมิที่ปรับตั้งตามต้องการ

9.   ใช้กับไฟฟ้า 220/50/1

10.  รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

 

www.centrifugal-sus-pump.com