home     contact us     backward     forward

ตู้อบ

ขนาด 100 ลิตร

ตู้อบ

รายละเอียดตู้อบ

1.ตู้อบมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร และมีขนาดภายในตู้ไม่น้อยกว่า สูง 56  กว้าง 45 ลึก 45 ซม. ระหว่างผนังนอกและตัวตู้ในบุคั่นด้วยฉนวนใยแก้วกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

2.สามารถปรับตั้งอุณหภูมิภายในตู้ได้ทุกระดับ ในช่วง 8 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง 100 องศาเซลเซียส


3.มีระบบหมุนเวียนอุณหภูมิภายในตู้เป็นระบบพัดลมเป่าผ่าน  Heater ไฟฟ้า เพื่อหมุน กระจายอุณหภูมิทั่วตู้มีช่อง(ปล่อง)ระบายความร้อนภายในตู้ออกนอกตัวบนเพดานตู้


4.มีชั้น2ชั้น ทำด้วยโลหะไร้สนิม

5.ผนังตู้ภายในและภายนอกใช้โลหะสแตนเลส มีบานประตูเปิดปิด 1 บาน

6.มีระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบอีเล็คโทรนิคส์เทอร์โมสตัท

7.ให้ความร้อนด้วย Heater ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3000 วัตต์

8.ใช้กับไฟฟ้า 220 V. 1 Ph. 50 Hz. 10.Pilot Lamp , Switch ,Magnetic Contractor and etc.

9.เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย

10.รับประกันคุณภาพ 1 ปี

11.รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

 

www.centrifugal-sus-pump.com