home     contact us     backward     forward

BOD Incubator

 

BOD Incubator

รายละเอียด

1.เป็นตู้อบเพาะเชื้อที่สามารถใช้ปรับตั้งควบคุมอุณหภูมิ 0 ถึง อุณหภูมิห้อง ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Microprocessor แสดงค่าอุณหภูมิภายในตู้และอุณหภูมิที่ ปรับตั้งเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Digital Display)

2.ขนาดภายในตู้กว้าง 60 ลึก 60 สูง 130 เซนติเมตร มีปริมาตรความจุภายในไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร ขนาดภายนอกตู้โดยประมาณกว้าง 76 ลึก 76 สูง 180 เซนติเมตร มีล้อเลื่อน 4 ล้อ

3.ภายในทำด้วยโลหะสแตนเลส สตีล  และภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบสี ฉนวนเก็บรักษาความเย็นทำ  ด้วย Urethane Foam หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

4.มีชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส 3 ชั้น สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

5.มีพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในตู้ กระจายอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ (Uniformity) คงที่ทั่วตู้

6.ระบบทำความเย็นใช้ Compressor ทำความเย็นชนิด Hermetic

7.ระบบทำความเย็นเป็นระบบ No-frost ละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ ทั้งเริ่มละลายและหยุดละลายโดยอัตโนมัติ

8.สามารถปรับ Temperature Display ให้เท่ากับอุณหภูมิภายในตู้ โดยผู้ใช้สามารถปรับตั้งได้โดยตรงที่ปุ่มกดแตะสัมผัสที่ด้านหน้า

9.มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ที่สามารถปรับตั้งและมีระบบเตือนเมื่ออุณหภูมิผิดปกติ ในทางสูงกว่าค่าที่ตั้งเอาไว้

10.เดินขอบรอบวงกบประตูตู้ด้วย Heater ไฟฟ้าป้องกันการจับตัวของไอน้ำ

11.มีระบบเก็บความจำกรณีไฟฟ้าดับ สามารถจำค่าอุณหภูมิที่ได้ตั้งไว้ครั้งสุดท้าย

12.มีเต้ารับไฟฟ้าภายในตู้ 1 เต้า

13.มีช่องสำหรับต่ออุปกรณ์วิเคราะห์ภายนอก 1 ช่อง

14.ใช้ไฟฟ้า 220 Volt. 50 Hz. 1 Phase.

15.มีคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องเป็นภาษาไทย 1 ชุด

16.เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย

17.รับประกันคุณภาพ 1 ปี

www.centrifugal-sus-pump.com