home     contact us     backward     forward

ตู้เก็บแช่สารเคมีอุณหภูมิต่ำ

Tempest LT 420 lt.

Low Temp Incubator

 

 

คุณลักษณะของเครื่อง

1.     เป็นตู้เย็นสำหรับเก็บสารเคมีและเวชภัณฑ์ ตลอดจนตัวอย่างต่างๆ พร้อมด้วยตู้แช่แข็งในตัว แสดงอุณหภูมิด้วยตัวเลขไฟฟ้า (LED Digital Display)

2.     ความจุภายในของส่วนที่เป็นตู้เย็น มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 340 ลิตร และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 2 °C ถึง 14 °C มีชั้นวางของ 3 ชั้น

3.     ความจุภายในของส่วนที่เป็นตู้แช่แข็ง (Freeze) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ –30 °C ถึง –10 °C มีชั้นวางของ 1 ชั้น ทำจากสแตนเลส ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Microprocessor Control

4. ตัวตู้ภายนอก, ภายในทำด้วยสแตนเลส 304

5.     ประตูเปิดปิดด้านหน้าจำนวน 4 บาน โดย

5.1 ประตูส่วนที่เป็นตู้เย็นทำด้วยโลหะสแตนเลส โดยแต่ละบานมีกระจกใสชนิดหนา  2 ชั้นจำนวน 2 บาน เพื่อช่วยให้มองเห็นสิ่งของที่เก็บภายในตู้

5.2 ประตูส่วนที่เป็นตู้แช่แข็งเป็นแบบทึบ ทำด้วยโลหะสแตนเลส 304 จำนวน 2 บาน

6.     ฉนวนทำความเย็นทำด้วย CFC-Free Polyurethane Foam และมีสารทำความเย็นเป็นชนิด CFC-Free

7.     ใช้ PT-100 เป็นตัวตรวจวัดอุณหภูมิ โดยมีชุดสำหรับส่วนที่เป็นตู้เย็น และส่วนที่เป็นตู้แช่แข็ง แยกอิสระต่อกัน

8.     ใช้ Compressor ชนิด Hermetic Type ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 160 วัตต์ จำนวน 2 ตัว

9.     ระบบทำความเย็นส่วนที่เป็นตู้เย็น Forced Cool Air Circulation

10. ส่วนของตู้เย็นมีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติในตัวแบบ Cycle Defrost โดยพัดลมจะหยุดหมุนขณะทำการละลายน้ำแข็ง โดยไม่ทำให้อุณหภูมิภายในตู้สูงขึ้นขณะที่เครื่องทำการละลายน้ำแข็ง

11.   มีระบบสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าขีดจำกัด

12. มี Safeguard 1 ชุด

13. ใช้กับไฟฟ้า 220 โวล์ท

14. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

15. มีคู่มือประกอบการใช้งาน 1 เล่ม

16. ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย

17. รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

www.centrifugal-sus-pump.com