ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

  home     contact us     backward     forward

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

 

  ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

Detail:

1. Temp.range 5 celcius above room temp to 100 celcius.

2.Digital electronic temperature display & controller.

3. Temp.acculate + 1 celcius.

4. Inner:stainless steel sheet.

5. Housing:stainless steel sheet.

6. Power supply: 220/50/1.

7. the detail might have the change follows the necessity and are appropriate.

รายละเอียด

1.   ตัวตู้ภายในทำด้วยโลหะไร้สนิม ขนาด กว้าง 30ลึก 28 สูง 24 เวนติเมตร (ความจุ  8ลิตร )

2.   ผนังเครื่องภายนอกและภายในทำด้วยโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) มีประตูบานทึบ 1 บาน

3.   อ่านและควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบตัวเลขไฟฟ้า สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง 100 องศาเซลเซียส อ่านและปรับตั้งได้ละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส

4.   มีชั้นวาง ทำด้วยโลหะไร้สนิม1ชั้น

5.   ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิ้ล 1 เฟส

6. รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

www.centrifugal-sus-pump.com