ทางเราสามารถทำตู้
ควบคุมอุณหภูมิตามคุณ
ลักษณะเฉพาะที่ท่าน ต้องการ

we can make to order any incubator specifications.

 

 

www.centrifugal-sus-pump.com

Incubator

Growth Chamber

ตู้เพาะเมล็ดพันธุ์
รุ่น 800 ลิตร

-ตัวตู้ภายในและนอกทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
-ขนาดความจุ 800 ลิตร
-หมุนเวียนอากาศภายในด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
-ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลอีเล็คโทรนิคส์เทอร์โมสตัท
-บุหุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว
-ใช้พลังงาน 3000 วัตต์
-ใช้กับไฟฟ้า 220/50/1
-ทำในประเทศไทย

Growth Chamber
model 800 litr

-Inner board & all housing cover made of stainless steel.
-Cupboard capacity 800 liter.
-Circulation with centrifugal motor for best uniformity.
-Temp-controller with Digital proportional electronics thermostat.
-Fiber glass insulation.
-Power consumption 3000 watt.
- Power supply 220/50/1.
- Made in Thailand.

Price: to inquire us on demand.

****************************************************

Salt Incubator

ตู้อบผ้าห่มและน้ำเกลือ
รุ่น 2200 ลิตร

-ตัวตู้ภายในและนอกทำด้วยโลหะ
ไม่เป็นสนิม

-ขนาดความจุ 2200 ลิตร
-หมุนเวียนอากาศภายในด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า
-ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล
อีเล็คโทรนิคส์เทอร์โมสตัท
-บุหุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว
-ใช้พลังงาน 2000 วัตต์
-ใช้กับไฟฟ้า 220/50/1
-ทำในประเทศไทย

Salt Incubator

-Inner board & all housing cover made of stainless steel.
-Cupboard capacity 2200 liter.
-Circulation with centrifugal motor for best uniformity.
-Temp-controller with Digital electronic thermostat.
-Fiber glass insulation.
-Power consumption 2000 watt.
- Power supply 220/50/1.
-Made in Thailand.

 

Price: to inquire us on demand.

*******************************************************

ตู้บ่มเชื้อ

ตู้บ่มเชื้อ
Patch รุ่น IC 300

-ตัวตู้ภายในและนอกทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
-ขนาดความจุ 300 ลิตร
-หมุนเวียนอากาศภายในด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
-ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลอีเล็คโทรนิคส์เทอร์โมสตัท
-บุหุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว
-ใช้พลังงาน 1500 วัตต์
-ใช้กับไฟฟ้า 220/50/1
-ทำในประเทศไทย

Incubator
Patch model IC 300

-Inner board & all housing cover made of stainless steel.
-Cupboard capacity 300 liter.
-Circulation with centrifugal motor for best uniformity..
-Temp-controller with digital electronics thermostat.
-Fiber glass insulation. Power consumption 1500 watt.
-Power supply 220/50/1.
-Made in Thailand.

Price: to inquire us on demand.

********************************************

Incubator

incubator
Patch รุ่น In-700 litr

-ตัวตู้ภายในและนอกทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
-ขนาดความจุ 700 ลิตร
-หมุนเวียนอากาศภายในด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
-ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลอีเล็คโทรนิคส์เทอร์โมสตัท
-บุหุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว
-ใช้พลังงาน 2000 วัตต์
-ใช้กับไฟฟ้า 220/50/1
-ทำในประเทศไทย

Incubator
Patch model In-700 litr

-Inner board & all housing cover made of stainless steel.
-Cupboard capacity 700 liter.
-Circulation with centrifugal motor for best uniformity.
-Temp-controller with digital proportional electronics thermostat. .
- LED digital temperature display. Fiber glass insulation.
-Power consumption 2000 watt.
- Power supply 220/50/1.
-Made in Thailand.

Price: to inquire us on demand.

*******************************************************

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
Patch รุ่น 15 litr

-ตัวตู้ภายในและนอกทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
-ขนาดความจุ15 ลิตร
-หมุนเวียนอากาศภายในด้วยระบบธรรมชาติ
-ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลอีเล็คโทรนิคส์เทอร์โมสตัท
-บุหุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว
-ใช้พลังงาน 1000 วัตต์
-ใช้กับไฟฟ้า 220/50/1
-ทำในประเทศไทย

Incubator
Patch 15 litr

Inner board & all housing cover made of stainless steel.
Cupboard capacity 15 liter.
Circulation with natural convection..
Digital electronic thermostst.
Fiber glass insulation.
Power consumption 1000 watt.
Power supply 220/50/1.
Made in Thailand.

 

Price: to inquire us on demand.

********************************************

ตู้บ่มเพาะเชื้อ

ตู้บ่มเพาะเชื้อ
Patch รุ่น 320 litr

-ตัวตู้ภายในและนอกทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
-ขนาดความจุ 320 ลิตร
-หมุนเวียนอากาศภายในด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าิ
-ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลอีเล็คโทรนิคส์เทอร์โมสตัท
-บุหุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว
-ใช้พลังงาน 2000 วัตต์
-ใช้กับไฟฟ้า 220/50/1
-ทำในประเทศไทย

Incubator
Patch in-320 litr

-Inner board & all housing cover made of stainless steel.
-Bath capacity 320 liter.
-Circulation with centrifugal motor for best uniformity.
-Temp-controller with digital proportional electronics thermostat. .
-LED digital temperature display. Fiber glass insulation.
-Power consumption 2000 watt.
-Power supply 220/50/1.
-Made in Thailand.

 

Price: to inquire us on demand.

**************************************************

ประวัติพอสังเขป

เราขอนำเสนอสินค้าที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานต่อผู้ใช้ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมเช่น ปีโตรเลี่ยม ปีโตรเคมีคอล น้ำมันที่ใช้เพื่อบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม เบียร์ ยา กระดาษ เยื่อไม้ และการหีบห่อ ทั้งในมหาวิทยาลัย และสถาบันค้นคว้าทดลองต่่างๆ ด้วยความพยายามที่จะเสนอลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดในทั้งการขาย การบริการ ส่งเสริม การหนุนนำต่อลูกค้า ขอท่านอนุเคราะห์ให้พวกเราได้คงไว้ซึ่งระดับบริการที่ดีต่อไป ทีมงานการตลาดของเราจะคอยหาสินค้าที่ท่านต้องการ ด้วยนัยยะและประสิทธิภาพทางการวิเคราะห์ทางการตลาด เราเชื่อว่าท่านจะเพลิดเพลินกับการค้นหาสิ่งที่มีประโยชน์จากเว็บไซด์เรา

โปรดติดต่อเราหากท่านมีข้อแนะนำหรือความต้องการใดๆ

 

Capsule Story

We offers a unique blend of products to customers in a variety of industries including petroleum, petrochemical, edible oils, foods, beverages, brewing, pharmaceutical, paper, pulp and packaging, university and research departments, and strives to provide our customers with the highest quality in sales, service and customer support. To assist us in maintaining this level of service, our marketing team constantly monitors industry requirements, conducting meaningful and effective market analyses.
We trust you will enjoy browsing our website and find it useful. Please contact us should you have any comments or requirements.

  
Search In WWW Search In www.centrifugal-sus-pump.com
 

Privacy Policy | Site Map | Link exchange | ติดต่อเรา | ©1985 Siam Union Products Ltd.,Part.©สยามสหภัณฑ์1985 Siam Union Products Ltd.,Part.